Thông báo nhiệm vụ KHCN năm 2023

 1. Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh An Giang năm 2023
 2. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Tây Ninh năm 2023
 3. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Lâm Đồng  năm 2023
 4. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Quảng Ngãi năm 2024
 5. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
 6. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau năm 2024
 7. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2024
 8. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước năm 2024
 9. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Long An năm 2024
 10. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2023
 11. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2024
 12. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2024
 13. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum nam 2024 (lần 2)
 14. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước năm 2024
 15. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bà rịa – Vũng tàu năm 2024
 16. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2024 ( đợt 2)
 17. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2024-2025
 18. Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2025