Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2024

THÔNG BÁO

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Công văn số 454/ĐHQG-KHCN của Đại học Quốc gia ngày 23 tháng 3 năm 2023 và Thông báo 205/SKHCN-QLKH ngày 10 tháng 3 năm 2023 về việc đề xuất đặt hàng, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2023. 

Các định hướng và ưu tiên nhiệm vụ KH&CN triển khai năm 2023:

1. Định hướng chung

Các đề xuất đặt hàng, đặt hàng cần bám sát các định hướng, chương trình, kế hoạch, đề án của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh (Nghị quyết đại hội tỉnh đảng bộ Vĩnh Long lần thứ XI niệm kỳ 2020-2025; Đề án án phát triển khoa học và công nghệ Tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 …); những vấn đề khoa học và công nghệ nhằm giải quyết yêu cầu cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường.

2 Nội dung cụ thể: 

a) Các nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình/đề án giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt triển khai.

– Đề xuất các giải pháp, cơ sở khoa học để xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo công văn số 6673/UBND-VX ngày 10/11/2022.

– Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030 (Quyết định 4538/QĐ-UBND ngày 24/3/2022): Hỗ trợ triển khai các biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

– Đề án “ Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến 2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Quyết định 1234/QĐ-UBND ngày 25/5/2020): Lựa chọn công nghệ, nghiên cứu thử nghiệm để thích nghi, làm chủ công nghệ, thiết bị tiên tiến, nhất là các công nghệ nhập từ nước ngoài nhằm đổi mới, hiện đại hoá công nghệ trong các ngành công nghiệp có lợi thế, ngành công nghiệp có ý nghĩa chiến lược để phát triển nhanh, tạo sự đột phá gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh.

– Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Quyết định 776/QĐ-UBND ngày 05/4/2021): Nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ KH&CN về hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

– Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Quyết định 1425/QĐ-UBND ngày 14/7/2022): Triển khai ứng dụng TTNT trong hành chính công, dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian xử lý công việc, nhân lực bộ máy, giảm thời gian chờ đợi và chi phí của người dân. Phát triển các giải pháp và ứng dụng TTNT trong phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, quốc phòng – an ninh, các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó sự cố, dịch bệnh.

– Kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022 (Quyết định 594/QĐ-UBND ngày 25/3/2022).

b) Đề xuất các nhiệm vụ KHCN trong các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển KT-XH, Quốc phòng – An ninh

* Lĩnh vực Công nghệ sinh học

– Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học về giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản sản phẩm nông nghiệp – thuỷ sản sau thu hoạch, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng hoá nông nghiệp – thủy sản xuất khẩu.

– Xây dựng và áp dụng rộng rãi các quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo hướng an toàn sinh học; các chế phẩm nâng cao sức đề kháng và các chất phụ gia thức ăn được phép sử dụng.

– Ứng dụng và làm chủ công nghệ chẩn đoán, kiểm soát dịch bệnh và chất lượng sản phẩm: ứng dụng kit phát hiện nhanh, kiểm định, đánh giá chất lượng con giống; phát hiện nhanh, giám định tác nhân gây một số bệnh nguy hiểm, bệnh mới phát sinh; kiểm soát dư lượng các chất cấm trong thực phẩm từ vật nuôi, thủy sản; ứng dụng vắc xin thế hệ mới, thuốc thú y sinh học phòng bệnh vật nuôi, thủy sản.

– Sử dụng các sản phẩm từ CNSH phục vụ trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường, xử lý nguồn nước,…

* Các giải pháp trong lĩnh vực nông nghiệp – du lịch

Chuyển giao ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp đáp ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản như: biện pháp thâm canh tổng hợp, tự động hóa, cơ giới hóa các khâu sản xuất gắn với vùng chuyên canh, với doanh nghiệp hoặc loại hình kinh tế cụ thể; công nghệ bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch gắn với mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Nghiên cứu giải pháp, xây dựng mô hình du lịch thông minh, du lịch cộng đồng gắn với du lịch làng nghề, các di sản, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh…

* Lĩnh vực Công nghệ thông tin và chuyển đổi số:

– Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu về cây trồng, vật nuôi, thủy sản, dự báo nguồn nước, thiên tai, dịch bệnh; xây dựng bản đồ số nông nghiệp; kết nối, chia sẻ thông tin hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng nông nghiệp thông minh, thúc đẩy chuyển đổi từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông nghiệp

– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ góp phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin; ứng dụng có hiệu quả công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng chính quyền quản lý thông minh, đô thị thông minh và trong các ngành, lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

* Giải pháp khoa học trong lĩnh vực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

– Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong khám, chữa bệnh, thực phẩm chức năng từ nguồn dược liệu địa phương kết hợp y học cổ truyền; công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.

– Tập trung nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị.

* Giải pháp khoa học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu:

– Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến để khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Các công nghệ ngăn chặn và xử lý các vấn đề ô nhiễm môi trường ở làng nghề, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xây dựng, sản xuất, nhất là rác thải nhựa, xử lý phế phẩm, phụ phẩm trong nông nghiệp và sinh hoạt có nguồn gốc hữu cơ làm phân vi sinh, bảo vệ bền vững môi trường sinh thái.

– Nghiên cứu, dự báo đánh giá mức độ suy thoái đất trên địa bàn tỉnh.

* Giải pháp trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn:

– Nghiên cứu những vấn đề xã hội, tổng kết thực tiễn, phát hiện những tiềm năng, nguồn lực và mô hình mới trong thực tiễn để tham mưu, tư vấn, cung cấp luận cứ khoa học, lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra, nghiên cứu dự báo tình hình và xu thế phát triển làm cơ sở cho việc xây dựng chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hoạch định các chủ trương, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

– Chương trình phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2023- 2030. Đề án hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025.

– Giải pháp áp dụng KHCN nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

* Giải pháp trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh:

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề sau:

– Đảm bảo các luận cứ khoa học, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề về đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội mới nảy sinh trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội hội nhập quốc tế.

– Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm có tổ chức, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm do nguyên nhân xã hội…

– Các giải pháp xã hội hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; trật tự an toàn xã hội, các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh môi trường, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://skhcn.vinhlong.gov.vn/ và Công văn: Thông báo_Signed   và mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ: 2.Mẫu phiếu đễ xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long_A02

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

– Thời hạn: trước 09g:00 ngày 08/04/2023

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.