Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước năm 2024 (lần 2)

Thông báo

          Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Công văn số: 1028/ĐHQG-KHCN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở năm 2024 và Công văn số 919/SKHCN-QLKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024 (lần 2).

Các lĩnh vực đề xuất cụ thể như sau: 

1. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
– Chuyển giao, ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trong tất cả các lĩnh vực.
– Ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại, công nghệ tự động hóa để nâng cao năng suất, chất lượng và tạo ra các sản phẩm mới, các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.
– Khuyến khích ứng dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; các biện pháp sử dụng năng lượng điện hợp lý và tiết kiệm.
– Ứng dụng công nghệ mới trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu; xử lý ô nhiễm môi trường.
– Xây dựng, phát triển và quản lý thương hiệu cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương.
– Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý tài nguyên, môi trường, cảnh báo thiên tai, kiểm soát dịch bệnh cây trồng, vật nuôi.
– Xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử, quản lý thông tin, truy xuất nguồn gốc về các sản phẩm hàng hoá, nông lâm sản trên địa bàn huyện/thị/thành phố.
– Ứng dụng các chế phẩm sinh học để phòng chống sâu, bệnh hại cây trồng, bảo quản, chế biến nông lâm sản, xử lý ô nhiễm môi trường, nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong y – dược, chăm sóc sức khoẻ, bảo quản thực phẩm…
– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học tạo các chế phẩm sinh học để kiểm soát dư lượng các chất cấm trong nông sản có nguồn gốc từ cây trồng.
– Tăng cường ứng dụng vật liệu nano, vật liệu polyme – compozit đặc biệt phục vụ cho một số lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và bảo vệ môi trường, vật liệu nhẹ dùng trong xây dựng…
– Ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản.
2. Lĩnh vực nông nghiệp
– Chuyển giao ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp đáp ứng với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản như: biện pháp thâm canh tổng hợp, tự động hóa, cơ giới hóa các khâu sản xuất gắn với vùng chuyên canh, với doanh nghiệp hoặc loại hình kinh tế cụ thể; công nghệ bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch gắn với mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
– Khảo nghiệm, thử nghiệm một số giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả để đưa vào sản xuất.
– Ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp; ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất, trong đó chú trọng xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm nông sản, sản phẩm chủ lực của huyện/thị/thành phố, trong bảo quản, chế biến nông, lâm sản sau thu hoạch.
– Ứng dụng các giải pháp sinh học nhằm nâng cao khả năng sinh sản và bảo vệ sức khỏe cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện/thị.
– Xây dựng mô hình ứng dụng đồng bộ các giải pháp cơ giới hóa trong sản xuất nông lâm nghiệp và chế biến sản phẩm nông lâm sản.
3. Lĩnh vực y tế
Ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ chẩn đoán và điều trị bệnh; chăm sóc sơ sinh, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, các bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm, các bệnh mới phát sinh; kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền; các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện/thị/thành phố nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân; nghiên cứu, xây dựng các mô hình trồng, chế biến các loại cây dược liệu có giá trị phù hợp với điều kiện của địa phương.
4. Lĩnh vực khác
– Nghiên cứu các vấn đề nhằm phục vụ cho bảo vệ an ninh trật tự, an ninh quốc phòng tại địa phương.
– Tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn tập trung vào các giải pháp để phát triển kinh tế – xã hội vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút và phát triển nguồn nhân lực; những giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội của huyện/thị/thành phố; nghiên cứu các giải pháp phát triển giáo dục, thúc đẩy sự gắn kết giữa giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ, sản xuất – kinh doanh.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://skhcn.binhphuoc.gov.vn/trang-chu.aspx ;Công văn thông báo và mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ: Công văn đề xuấtMẫu đề xuất

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

– Thời hạn: trước 09g:00 ngày 21/07/2023

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

                            Anh. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79