Tỉnh Kon Tum

Các dự án đã triển khai:

  1. Xưởng chế biến sâm Ngọc Linh
  2. Xây dựng và phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường: Hoa xứ lạnh, Rượu sim, Cá tầm trên địa bàn Kon Plong
  3. Hệ thống giám sát cảnh báo cháy rừng thời gian thực ứng dụng cảnh báo không dây
  4. Nghiên cứu phát triển hệ thống cảnh báo sớm lũ quét trên địa bàn huyện Đắk Hà 
  5. Xây dựng và quảng bá mô hình du lịch cộng đồng tại làng KonPring và làng Violắk trên địa bàn huyện KonPlong
  6. Nghiên cứu sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại huyện Đắk Hà tỉnh KonTum
  7. Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống cây hoa lily nhằm sản xuất củ giống thương phẩm tại tỉnh KonTum