Thông Báo Đào Tạo Ngắn Hạn

Khai giảng khóa học ngắn hạn chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng 25/02/2019

THÔNG BÁO

Khai giảng khóa mới khóa học ngắn hạn chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng

Nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên về trao dồi, nâng cao, cập nhật các kiến thức mới trong thiết kế, thi công và trong quản lý dự án, đặc biệt thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm chuyên dụng thuộc lĩnh vực xây dựng, Trường Đại học Quốc tế tiếp tục mở các khóa đào tạo ngắn hạn về Thiết kế kết cấu thép với SAP2000-EXCEL dự kiến khai giảng vào ngày 25/02/2019 tại 234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

STT TÊN KHÓA HỌC Thời lượng (8tiết/ tuần) LỊCH HỌC THỜI GIAN HỌC GV PHỤ TRÁCH HỌC PHÍ
1 Thiết kế kết cấu thép với SAP2000-EXCEL 45 Tối 2-4-6 18:00 – 21:00 ThS. Phạm Nhân Hòa 2.000.000

Lưu ý: Học viên tham gia khóa học cần chuẩn bị máy tính để thực hành, giáo trình sẽ được cấp miễn phí (pdf)

Yêu cầu phải là sinh viên chuyên ngành KTXD từ năm 3 trở đi.