Định hướng NCKH của Tỉnh/TP

Định hướng:

1. Phú Yên – Định hướng nghiên cứu KHCN đến năm 2020

2. Bình Thuận – Định hướng KHCN đến năm 2020

3. Bình Định – Định hướng đến năm 2020

4. Đồng Tháp – Định hướng Nghiên cứu KHCN đến năm 2020

5. Cần Thơ – Định hướng Nghiên cứu KHCN đến năm 2020

6. Bà Rịa Vũng Tàu – Định hướng Nghiên cứu KHCN đến năm 2020

7. An Giang – Định hướng Nghiên cứu KHCN đến 2016 – 2020

8. TP. Hồ Chí Minh – Định hướng Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Giai đoạn 2016 – 2020

9. Kon Tum – Định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ