Thông báo nhiệm vụ KHCN năm 2021

 1. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh năm 2021.
 2. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh  Trà Vinh năm 2021.
 3. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh  Quảng Ngãi năm 2021.
 4. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bà rịa – Vũng tàu năm 2021.
 5. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương  năm 2021.
 6. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận  năm 2021
 7. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2021
 8. Thông báo đặt hàng Chương trình nông thôn và miền núi tỉnh Tây Ninh năm 2021
 9. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2021
 10. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa năm 2021
 11. Thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông năm 2021
 12. Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai 2021
 13. Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Ninh Thuận 2021
 14. Đề xuất những vấn đề nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận 2021
 15. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2021.
 16. Đăng ký tham gia tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. 
 17. Đăng ký góp ý và tham gia tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau năm 2021.
 18. Đăng ký tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông 2021
 19. Đăng ký tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh An Giang 2021
 20. Đăng ký tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau 2021
 21. Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cần Thơ năm 2021
 22. Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2021
 23. Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2021
 24. Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
 25. Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh năm 2022 (Bổ sung). 
 26. Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2022-2023.
 27. Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2022 ( Bổ sung).
 28. Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2021-2022 (Đợt 2)
 29. Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2022-2023