Trang Chủ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ  là nơi nghiên cứu theo nhu cầu và đơn đặt hàng; Trung tâm là đầu mối trong các hoạt động ký kết hợp tác nghiên cứu và chuyển giao với các địa phương, doanh nghiệp; Tìm hiểu nhu cầu, định hướng, chiến lược phát triển của địa phương, doanh nghiệp và xã hội; Kết nối với giảng viên, sinh viên, cán bộ trường để thực hiện các đơn đặt hàng, dự án, đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề địa phương, doanh nghiệp và xã hội quan tâm.

Trung tâm còn là nơi phụ trách công tác Ươm tạo công nghệ. Ươm tạo những ý tưởng công nghệ thành công nghệ có khả năng thương mại hóa; Thương mại hóa các kết quả nghiên cứu Khoa học; Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có các kết quả từ nghiên cứu khoa học công nghệ, có ý tưởng khoa học công nghệ và có dự án kinh doanh khả thi nhằm phát triển thành các doanh nghiệp công nghệ. Nắm bắt các ưu thế về chuyên môn, cập nhật các công trình nghiên cứu của trường, hỗ trợ đăng ký bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích tiến tới tiếp thị, ứng dụng chuyển giao, thương mại hóa, công nghiệp hóa các sản phẩm khoa học công nghệ của giảng viên, cán bộ, sinh viên;

Bên cạnh đó, Trung tâm còn hỗ trợ thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp.Ươm tạo các dự án khởi nghiệp của sinh viên/học viên, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ công nhân viên của Trường Đại học Quốc tế; Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động nhưng chưa đủ năng lực; Tìm hiểu nhu cầu, định hướng, chiến lược phát triển của địa phương, doanh nghiệp và xã hội; Kết nối các quỹ đầu tư, doanh nghiệp hoặc cá nhân đầu tư trong và ngoài nước với các nhà khởi nghiệp, các dự án khởi nghiệp có tiềm năng và triển vọng; Tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề, sự kiện, các hoạt động về khởi nghiệp; Tổ chức các loại hình dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, đang phát triển: đào tạo kỹ năng, quản trị doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu, và các dịch vụ liên quan.