Xây dựng quy trình bảo quản tươi dược liệu dạng củ (Sâm Ngọc Linh) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Đề tài: “Xây dựng quy trình bảo quản tươi dược liệu dạng củ (Sâm Ngọc Linh) trên địa bàn tỉnh Kon Tum”

Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2022

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, gia tăng hiệu quả sử dụng và giá trị kinh tế đối với các sản phẩm sâm củ Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Thông qua việc xác định chỉ số thu hoạch của sâm củ Ngọc Linh phù hợp với điều kiện bảo quản tươi và xây dựng qui trình công nghệ xử lý và bảo quản sâm củ Ngọc Linh.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện các thí nghiệm nhằm xác định được nhiệt độ bảo quản tối ưu, cách xử lý nấm bệnh, màng bao củ thích hợp và cách đóng hộp cho củ sâm Ngọc Linh. Từ đó, quy trình công nghệ xử lý và bảo quản sâm củ Ngọc Linh ứng dụng các công nghệ sau thu hoạch với những vật liệu rẻ tiền, sẵn có ở thị trường Việt Nam và dễ dàng áp dụng.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã đóng góp những cải tiến về quy trình thu hoạch, đóng gói và vận chuyển nhằm giảm tổn thương cơ học và sự xâm nhập của nấm Fusarium solani gây thối củ từ đất vào củ. Kết quả có thể kéo dài thời gian bảo quản tươi cho củ sâm Ngọc Linh có thể hơn 3 tháng mà vẫn duy trì trọng lượng tươi và hàm lượng saponin tổng của củ, thậm chí củ vẫn giữ độ tươi và trọng lượng tươi của củ sau 6 tháng bảo quản.

Nhóm nghiên cứu cũng đã mô phỏng 6 phương thức bảo quản và phân phối sâm củ Ngọc Linh tùy theo điều kiện của nhà sản xuất và nhà phân phối sâm Ngọc Linh cũng như theo nhu cầu của người tiêu dùng.

 

Một số hình ảnh trong báo cáo nghiệm thu và hội thảo khoa học góp ý cho nội dung của đề tài