Thông Báo Nghiệm Thu Đề Tài Các Cấp

1. Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang tỉnh Vĩnh Long” của PGS.TS.Hồ Thành Phong

2. Thông báo nghiệm thu đề tài  cấp cơ sở “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm” của PGS.TS. Phạm Văn Hùng

3. Thông báo nghiệm thu đề tài  cấp tỉnh  “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm” do rường Đại học Quốc tế chủ trì và PGS. TS. Phạm Văn Hùng làm chủ nhiệm.