Nghiệm Thu Đề Tài Cấp Tỉnh

  1. Nghiệm thu để tài cấp tỉnh Tây Ninh“Định hướng đầu tư trên cơ sở phân khúc khách hàng cho di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh)” do TS. Bùi Quang Thông (Khoa QTKD).
  2. Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh Vĩnh Long “Nghiên cứu chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang tại Vĩnh Long” do Nhà Giáo Nhân Dân PGS.TS. Hồ Thanh Phong làm chủ nhiệm; Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.
  3. Nghiệm đề tài cấp tỉnh Đồng Tháp: “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm” của PGS.TS. Phạm Văn Hùng làm chủ nhiệm.
  4. Nghiệm thu đề án: “Phát triển mạng lưới logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn 2030” của PGS.TS.Hồ Thanh Phong làm chủ nhiệm; Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.