Nhóm Nghiên Cứu Mạnh

DANH SÁCH CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

nhóm-nghiên-cứu-mạnh

Trường Đại học Quốc tế là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường được thành lập vào tháng 12 năm 2003, là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu. Hiện nay, Trường đang đào tạo hệ chính quy bậc đại học và sau đại học. Trường hiện có 04 Khoa, 07 Bộ môn với 19 ngành đào tạo đại học, 08 ngành Sau đại học trong đó có 02 ngành đào tạo Tiến Sĩ, với số lượng hơn 7600 sinh viên, hơn 700 sinh viên cao học. Nhà trường tập trung đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực mũi nhọn như kinh tế, quản lý, kỹ thuật công nghệ. Mục tiêu của Trường là trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập đất nước.