Thông báo nhiệm vụ KHCN năm 2022

 1. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2021-2022
 2. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 -2023
 3. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
 4. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2023
 5. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận năm 2023
 6. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2023
 7. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận năm 2023. 
 8. Đề xuất nhiệm  nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023
 9. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2023
 10. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2023
 11. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông năm 2023
 12. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước năm 2023.
 13. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2023 (Đợt 2)
 14. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2023 (Đợt 2)
 15. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2022
 16. Đề xuất đặt hàng khoa học công nghệ thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai năm 2022
 17. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của ngành công thương tỉnh Đồng Nai 2022
 18. Đề xuất  đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang.
 19. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh An Giang (lần 2) năm 2022.