Nghiệm Thu Đề Tài Cấp Cơ Sở

1. Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và tinh bột khoai lang dùng cho chế biến thực phẩm” của PGS.TS. Phạm Văn Hùng – 27/05/2019

2. Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Xây dựng hệ thống viễn y thử nghiệm việc chăm sóc sức khỏe từ xa tại tỉnh Bình Dương”  của GS. TS Võ Văn Tới – 19/11/2019

3. Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu tạo gạc cầm máu từ thạch dừa kết hợp với Oligomer Chitosan” của PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp – 13/6/2024

4.  Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng (Piperine và Oleoresin) làm nguyên liệu cho dược phẩm và thực phẩm chức năng từ cây hồ tiêu ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” của TS. Dương Nguyễn Hồng Nhung – 27/6/2024