Tuần lễ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số – Talkshow Thực phẩm bền vững “FOOD FOR ALL, ALL FOR FOOD”

Talkshow về thực phẩm bền vững thuộc khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đối số 2023, với chủ đề “Food for all, all for food” Ban tổ chức mong muốn gửi đến người tham dự thông Read more

Trung tâm KVMN về Giáo Dục PTBV – Đại Học Quốc Tế tổ chức chương trình Hội thảo và tập huấn “Ứng dụng IoT trong giáo dục – Thảo luận và thực hành”

Với mục đích giới thiệu và chia sẻ các tiện tích của công nghệ IoT khi ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời hướng dẫn thực hành xây dựng 1 hệ thống IoT có thể ứng dụng vào Read more