Đăng ký các dự án hỗ trợ Khởi nghiệp 2019

[Hỗ trợ truyền thông] Thông báo về việc “Đăng ký các dự án hỗ trợ Khởi nghiệp 2019” do Sở Khoa học Công nghệ TPHCM tổ chức

Nguồn tin: Sở Khoa học Công nghệ TPHCM

(Chi tiết trong file đính kèm hoặc tại https://bit.ly/2FJgDee)

 1. MỤC ĐÍCH

Nhằm thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố, Sở KH&CN mời cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đăng ký thực hiện các dự án hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019.

 1. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ: 
 2. Huấn luyện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Inspire)
 3. a) Quyền lợi:

– Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng

– Trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) có thể xem xét hỗ trợ đến 50% nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

 1. b) Hồ sơ đăng ký:

– Thuyết minh dự án (theo mẫu ĐMST-01: https://goo.gl/ZdEGWL)

– Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

 1. Tổ chức các sự kiện hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Connect)
 2. a) Quyền lợi:

– Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 200.000.000 đồng

– Trường hợp đặc biệt (cao hơn mức quy định trên) có thể xem xét hỗ trợ đến 50% nhưng không vượt quá 300.000.000 đồng.

 1. b) Hồ sơ đăng ký:

– Thuyết minh dự án (theo mẫu ĐMST-01: https://goo.gl/ZdEGWL)

– Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

3.Ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Incubate):
a) Quyền lợi:
– Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 50% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.
– Các dự án sau khi ươm tạo sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Speedup 2019 (https://doimoisangtao.vn/program/2019/1/15/chng-trnh-speedup-2019).
b) Hồ sơ đăng ký:
– Thuyết minh dự án (theo mẫu ĐMST-01: https://goo.gl/ZdEGWL)
– Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

4.Ươm tạo, phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Speedup):
a) Quyền lợi:
– Mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ không quá 24 tháng.
b) Hồ sơ đăng ký:
– Bản mô tả dự án khởi nghiệp
– Video khoảng 01 phút giới thiệu sản phẩm muốn được hỗ trợ
– Tài liệu pháp lý chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có)
– Xác nhận cam kết kinh phí hỗ trợ từ các nhà đầu tư khác (nếu có).

*CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

 1. 1. Hình thức tiếp nhận hồ sơ:
  – Hồ sơ đăng ký thực hiện nội dung 1,2,3 gửi qua email skhcn@gmail.com (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện). Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo bằng văn bản cho các đơn vị về việc đồng ý phối hợp thực hiện.

  – Hồ sơ dự án đăng ký thực hiện nội dung4 gửi qua email: speedup.dost@gmail.com (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện).
  – Các mẫu thuyết minh dự án vui lòng xem file đính kèm hoặc tham khảo tại websitehttp://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/default.aspx
 2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:liên tục trong năm kể từ ngày đăng thông báo.

Mọi chi tiết liên hệ:

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
– Địa chỉ: số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
– Website: 
www.dost.hochiminhcity.gov.vn.
– Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122./.