World Environment Day 2022

    Năm 2022 là tròn 50 năm kể từ khi hội nghị đầu tiên của Liên hợp quốc về môi trường được tổ chức lần đầu tại Stockholm. Hai kết quả của Hội nghị Stockholm là sự ra đời của UNEP và Ngày Môi trường Thế giới. Kỷ niệm 50 năm Hội nghị Stockholm sẽ được cả UNEP và Thụy Điển đánh dấu bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm thông qua hội nghị cấp cao Stockholm + 50 sẽ được tổ chức vào ngày 2-3/6/2022.
       Ngày Môi trường Thế giới 2022 sẽ được tổ chức với chủ đề Chỉ Một Trái đất , nêu bật nhu cầu sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên bằng cách mang lại những thay đổi mang tính biến đổi – thông qua các chính sách và lựa chọn của chúng ta – hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Chỉ Một Trái đất là phương châm cho Hội nghị Stockholm năm 1972; 50 năm trôi qua, phương châm này vẫn đúng – hành tinh này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, nơi có nguồn tài nguyên hữu hạn mà nhân loại phải bảo vệ.
       Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu kiêm Phó Thủ tướng Thụy Điển Per Bolund cho biết: “Với tư cách là nước chủ nhà tự hào của Ngày Môi trường Thế giới 2022, Thụy Điển sẽ nêu bật những mối quan tâm cấp bách nhất về môi trường, giới thiệu các sáng kiến ​​của đất nước chúng ta và những nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng về khí hậu và thiên nhiên . Chúng tôi mời cộng đồng toàn cầu trên toàn thế giới tham gia vào các cuộc thảo luận và lễ kỷ niệm quan trọng. “
     Giám đốc điều hành UNEP – Inger Andersen cho biết: “Thông báo của Thụy Điển – và chủ đề Ngày Môi trường Thế giới đặt thiên nhiên và con người vào trung tâm của công tác môi trường – nhắc nhở chúng ta về cội nguồn của công việc quan trọng là bảo vệ môi trường của chúng ta và tạo động lực quan trọng cho các nỗ lực toàn cầu nhằm  xây dựng trở lại tốt hơn và xanh hơn .”
       Ngày Môi trường Thế giới diễn ra hàng năm vào ngày 5 tháng Sáu. Đây là ngày hàng đầu của Liên hợp quốc nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động vì môi trường trên toàn thế giới. Trong những năm qua, nó đã trở thành nền tảng toàn cầu lớn nhất để tiếp cận cộng đồng vì môi trường và được hàng triệu người trên thế giới tôn vinh. Ngoài ra, vào năm 2022, Chính phủ Thụy Điển sẽ tổ chức  Stockholm + 50 , một cuộc họp quốc tế để kỷ niệm 50 năm Hội nghị Stockholm 1972 và đẩy nhanh việc thực hiện nhằm đưa ra Chương trình nghị sự 2030 và đạt được sự phục hồi bền vững từ COVID-19. 
Nguồn:Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường.