Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng (Piperine và Oleoresin) làm nguyên liệu cho dược phẩm và thực phẩm chức năng từ cây hồ tiêu ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng (Piperine và Oleoresin) làm nguyên liệu cho dược phẩm và thực phẩm chức năng từ cây hồ tiêu ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2023

Với mục tiêu nhằm phát triển quy trình công nghệ sản xuất piperine, oleoresin và các chế phẩm từ cây hồ tiêu nhằm tạo thêm các giá trị gia tăng và góp phần phát triển bền vững cho cây hồ tiêu ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tuy là đề tài nghiên cứu nhưng được triển khai ở cả quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot, cùng với các phân tích kỹ thuật đi kèm, bao gồm sự khả thi về mặt máy móc, thiết bị, công suất vận hành cho đến số lượng và chất lượng sản phẩm thu được… Qua đó, các phương án sản xuất có thể được thẩm định, làm tiền đề bước đầu cho việc sản xuất quy mô lớn.

Một số kết quả bước đầu của đề tài được giới thiệu và lọt vào chung kết cuộc thi “Đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp”