Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Sóc Trăng năm 2024

THÔNG BÁO

         Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Công văn số  204/ĐHQG-KHCN về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2024 và Thông báo số 11/TB-SKHCN ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024. Các nhiệm vụ KH&CN được đề xuất thực hiện năm 2024 sẽ tập trung vào các nội dung thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 (liên quan đến phát triển toàn diện nguồn nhân lực; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển kinh tế số;…):
– Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng nông thôn mới. Khảo nghiệm, ứng dụng các tiến bộ kỹ
thuật giống lúa đặc sản, cây ăn trái có chất lượng cao, tạo ra các sản phẩm nông sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.
– Ứng dụng tiến bộ KH&CN để xây dựng các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng tiến bộ KH&CN để bảo quản, chế biến thủy sản và trái cây là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương. Nghiên cứu thiết lập mô hình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.
– Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu, thu gom xử lý chất thải sản xuất, sinh hoạt, chất thải làng nghề; các sản phẩm, công nghiệp phụ trợ.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://sokhcn.soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=sokhcn&sid=1285&pageid=31787  và  Công văn: Công văn Sóc Trăng và mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ:  M01_-_QTNV04-_DX_DE_TAI M02_-QTNV04-_DX_DA_KHCN M03_-QTNV04-_DX_DA_SXTN

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

– Thời hạn: trước 09g:00 ngày 15/04/2023

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

                           Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.