Thông báo nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

THÔNG BÁO

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Thông báo số 163/TB-SKHCN ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023. Cụ thể Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN như sau:

1. Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp:
– Ứng dụng công nghệ sinh học: thử nghiệm, tuyển chọn, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng cao thích ứng biển đổi khí hậu, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến các chế phẩm sinh học (thức ăn chăn nuôi, phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học…).
– Nghiên cứu xây dựng các mô hình nông, lâm nghiệp an toàn, đạt các tiêu chuẩn như VietGAP, hữu cơ…, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
– Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, sản xuất từ khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến sau thu hoạch theo quy trình chất lượng nhằm nâng cao năng suất, sản lượng sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hóa, phát triển thương hiệu, hình thành nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và có tính cạnh tranh trên thị trường, ưu tiên nghiên cứu, xây dựng các mô hình phát triển các loài dược liệu quý trên địa bàn tỉnh; phát triển cây ăn quả (bưởi da xanh, bưởi đỏ, cam, quýt, nhãn… tại Phong Điền) phục vụ cho Đề án phát triển cây ăn quả của tỉnh.
– Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh; phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
– Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến nông sản hàng hóa, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4: công nghệ tự động hóa, công nghệ thủy canh, tưới nước tiết kiệm,công nghệ trữ nước, tuần hoàn nước, điều tiết tự động dinh dưỡng, ánh sáng…; quy trình công nghệ sản xuất, tạo sản phẩm an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường trong nước và xuất khẩu…; quy trình công nghệ nuôi thâm canh, nuôi siêu thâm canh, tự động hóa, kiểm soát môi trường trong nuôi trồng thủy sản… ; công nghệ sơ chế, bảo quản như: công nghệ sấy nhanh, công nghệ xung điện trường, công nghệ chế biến áp suất cao; bảo quản lạnh nhanh; tạo màng trong bảo quản sản phẩm; công nghệ lên men…
– Nghiên cứu, ứng dụng, xây dựng các quy trình quản lý và phòng trừ, đặc biệt phòng trừ theo hướng sinh học đối tượng sinh vật gây hại nghiêm trọng, gây hại mới phát sinh trên các loại cây trồng chính, cây trồng chủ lực gắn với định hướng phát triển các loại cây trồng nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất trên địa bàn tỉnh.
– Ứng dụng khoa học công nghệ phát triển sản xuất các thủy sản đặc sản có giá trị tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.

2. Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật
– Nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh theo định hướng Chương trình hành động số 120/CTr-UBND ngày
23/3/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
– Ứng dụng công nghệ thông minh, trí tệ nhân tạo, tự động hóa trong các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, giao thông, du lịch…
– Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; công nghệ tái tạo năng lượng, tiết kiệm năng lượng; công nghệ cơ khí –
tự động hóa trong sản xuất. Nghiên cứu, ứng dụng các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý nước thải công nghiệp, nước thải làng nghề, nước thải chăn nuôi, chất thải bệnh viện…).
– Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, ứng dụng mã số mã vạch và xây dựng các tiêu
chuẩn, quy chuẩn, công cụ quản lý tiên tiến góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

3. Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn
– Nghiên cứu những vấn đề xã hội, tổng kết thực tiễn, phát hiện những tiềm năng, nguồn lực và mô hình mới trong thực tiễn để tham mưu, tư vấn, cung cấp luận cứ khoa học, lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra, nghiên cứu dự báo tình hình và xu thế phát triển làm cơ sở cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, giải pháp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

– Nghiên cứu giải pháp nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần và cải thiện chất lượng, môi trường sống của người dân, nhất là vùng nông thôn
phục vụ cho quá trình xây dựng nông thôn mới.
– Nghiên cứu sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, hệ thống di tích lịch sử, phát huy các loại hình văn hóa dân gian
truyền thống của tỉnh; xây dựng các sản phẩm du lịch nhằm khai thác tiềm năng của tỉnh, các mô hình phát triển du lịch tại vùng đầm phá, nông thôn, vùng núi, đặc biệt là du lịch cộng đồng.
– Nghiên cứu xây dựng, củng cố phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Huế như ẩm thực cung đình và dân gian, các sản phẩm nghề và làng nghề truyền thống…; xác lập và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
– Nghiên cứu các mô hình, giải pháp giáo dục chất lượng cao, phát huy khả
năng sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của học sinh, sinh viên.
4. Lĩnh Khoa học Y dược
– Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh, đặc biệt là các bệnh ác tính: kỹ thuật ghép tế bào gốc, kỹ thuật sinh học phân tử, kỹ thuật ghép tạng, nội soi, kỹ thuật vi phẫu…; đề xuất giải pháp quản lý, dự phòng, chẩn đoán, điều trị các loại bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh mới nổi.
– Nghiên cứu sản xuất vacxin, thuốc điều trị kịp thời phòng, chống dịch bệnh, bệnh mới phát sinh ở người.
– Nghiên cứu kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.
– Nghiên cứu giải pháp củng cố, nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở để tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
– Nghiên cứu sản xuất nguyên liệu hoá dược phục vụ công nghiệp bào chế thuốc; phát triển các sản phẩm có giá trị từ nguồn dược liệu của địa phương.
5. Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
– Nghiên cứu bảo tồn, khai thác và phát triển an toàn, bền vững nguồn gen cây trồng nông nghiệp, nguồn gen cây ăn quả, nguồn gen cây dược liệu, nấm dược liệu; các mẫu giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, vi sinh vật có ích có
nguồn gen quý phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội.
– Nghiên cứu, dự báo đánh giá mức độ tác động và các giải pháp ứng phó hiệu quả của biến đổi khí hậu, hậu quả của hiện tượng thời tiết cực đoan (bão, lũ lụt…) đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
– Nghiên cứu giám sát, quản lý tài nguyên môi trường vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ:  và Công văn: https://skhcn.thuathienhue.gov.vn/ và Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ:Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học  và mẫu: Mẫu đề xuất nhiệm vụ: mẫu
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

– Thời hạn: trước 09g:00 ngày 30/03/2023

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

                                   Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.