Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2024

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Công văn số 41/TB-SKHCN ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024.

Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024: 

1. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp: 

– Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ sinh học để tuyển chọn, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản nước ngọt có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế.
– Nghiên cứu, thực nghiệm đánh giá khả năng thích nghi của một số cây trồng, vật nuôi, thủy sản mới trên các vùng sinh thái, thích ứng trong điều kiện biến đổi khí hậu phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh.
– Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, sản xuất sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác theo hướng phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; xây dựng các mô hình nông nghiệp, dược liệu an toàn, đạt tiêu chuẩn
(GACP- WHO, hữu cơ, Global GAP, VietGap,..).
– Xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
– Nghiên cứu, ứng dụng các quy trình quản lý và phòng trừ tổng hợp dịch hại trên các loại cây trồng chính trên địa bàn tỉnh.
– Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển các sản phẩm tiềm năng gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

2. Lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ: 

– Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sơ chế, bảo quản và chế biến sâu các sản phẩm nông, lâm, thủy sản và dược liệu của tỉnh có tiềm năng xuất khẩu và lợi thế cạnh tranh cao, ưu tiên triển khai ứng dụng trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; công nghệ cơ khí – tự động hóa trong sản xuất; công nghệ ứng dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; công nghệ sản xuất các vật liệu mới.
– Ứng dung, chuyển giao công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, y tế, môi trường,.. trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

– Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý ô nhiễm môi trường (chất thải y tế, chất thải chế biến nông lâm thủy sản, chất thải trong chăn nuôi,…)
– Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, ứng dụng mã số mã vạch và xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, công cụ quản lý tiên tiến góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng
hóa của tỉnh.
– Khuyến khích các doanh nghiệp có điều kiện trên địa bàn tỉnh đi đầu trong việc ứng dụng một số công nghệ cốt lõi có thể đi tắt đón đầu cũng như có khả năng tạo bứt phá mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain) và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR) vào hoạt động sản xuất, thương mại
– Nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng số trong xây dựng cơ sở dữ liệu về cây trồng, vật nuôi, thủy sản, dự báo nguồn nước, thiên tai, dịch bệnh; xây dựng bản đồ số nông nghiệp; sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông tin hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng nông nghiệp thông minh, thúc đẩy chuyển đổi từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang tư duy “kinh tế nông nghiệp”..

– Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ phục vụ chuyển đổi số một số ngành, lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

3. Lĩnh vực khoa học y -dược: 

Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh; nghiên cứu giải pháp củng cố, nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở để tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý, dự phòng, chẩn đoán, điều trị các loại bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh mới nổi.
– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ y sinh học; công nghệ tế bào sản xuất sinh khối
(tế bào, callus, rễ tơ….) một số cây dược liệu quý để sản xuất các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học dùng trong phòng và chữa bệnh.
– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất một số sản phẩm thuốc và sản phẩm chức năng từ các nguồn dược liệu của tỉnh (Sâm Ngọc Linh, Đảng sâm, Ngũ vị tử, lan Kim Tuyến,…) hỗ trợ trong chăm sóc và điều trị bệnh.

4. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: 

– Nghiên cứu những vấn đề xã hội, tổng kết thực tiễn, phát hiện những tiềm năng, nguồn lực và mô hình mới trong thực tiễn để tham mưu, tư vấn, cung cấp luận cứ khoa học, lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra, nghiên cứu dự báo tình hình và xu thế phát triển làm cơ sở cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, giải pháp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
– Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống – lịch sử – văn hoá của tỉnh Kon Tum; các vấn đề về tôn giáo, phát huy nguồn lực con người tỉnh Kon Tum; mô hình quản trị mới; xây dựng các sản phẩm du lịch nhằm khai thác tiềm năng của tỉnh, các mô hình phát triển du lịch tại nông thôn và du lịch cộng đồng. 

5. Lĩnh vực khoa học tự nhiên: 

Điều tra, thu thập, đánh giá các nguồn gen thực vật, động vật, nấm, vi sinh vật có giá trị khoa học, giá trị kinh tế cao phục vụ công tác bảo tồn, khai thác và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

6. Nhiệm vụ KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa:  

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Kon Tum áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng như:

– Xây dựng và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh.
– Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hoá, hiện đại hoá hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.
– Chứng nhận sản phẩm, hàng hoá; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; an toàn thực phẩm; môi trường; năng lượng; an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: http://skhcn.kontum.gov.vn/ và Công văn: 1.Công văn thông báo   và mẫu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2024

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

– Thời hạn: trước 09g:00 ngày 03/05/2023

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

                                  Anh. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79