Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Lâm Đồng năm 2023

THÔNG BÁO

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Thông báo số 05/TB-KHCN ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023. Cụ thể Định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN như sau: 

1. Lĩnh vực nông nghiệp.

– Xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh;

– Chọn giống rau, hoa, cây quả, vật nuôi chất lượng và hiệu quả kinh tế cao phòng trừ dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp;

– Bảo tồn, di thực và thương mại hóa các nguồn gen đặc hữu.

– Xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chủ lực của tỉnh.

2. Lĩnh vực công nghiệp: 

Ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng mới, sản xuất vật liệu mới. 

3. Lĩnh vực xã hội nhăn văn và quản lý: 

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, bảo tồn các di sản văn hóa, lịch sứ.

4. Lĩnh vực môi trường: 

Nghiên cứu xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn giữa phát triên nông nghiệp, bảo vệ rừng, môi trường găn với chứng chỉ carbon.

5. Lĩnh vực y dược: 

Phát triền cây dược liệu đặc hữu của địa phương: phát triên vùng trông, sản xuất, chế biến dược liệu, phát triên thị trường sản phẩm.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://skhcn.lamdong.gov.vn/ Công văn:  và Mau A1-ĐXNV-TN Mau A2-ĐXNV-TN Mau A3-ĐXNV-TN
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

– Thời hạn: trước 09g:00 ngày  29/02/2023

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

                           Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.