Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh An Giang năm 2023-2024

THÔNG BÁO

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Thông báo số 1603/TB-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 – 2024. Cụ thể như sau:

 – Nghiên cứu lai tạo, tuyển chọn, phục tráng giống lúa chất lượng cao, giống lúa đặc sản phục vụ Đề án “Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang”.
– Nghiên cứu chọn tạo, hình thành bộ sưu tập giống và xây dựng mô hình canh tác các đối tượng rau, hoa phù hợp điều kiện tỉnh An Giang, kết hợp phát triển du lịch và phục vụ nhu cầu tâm linh.
– Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp; công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông thôn An Giang.
– Nghiên cứu nâng cao năng suất, chất lượng trong doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế quốc tế và dịch bệnh COVID 19.
– Nghiên cứu quy trình công nghệ bảo quản, chế biến nâng cao giá trị gia tăng các mặt hàng nông sản chủ lực tỉnh An Giang.
– Ứng dụng các thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 nâng cao năng lực quản lý, sản xuất và minh bạch sản phẩm hàng hóa tỉnh An Giang.
– Nghiên cứu xây dựng các mô hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng dựa trên các giá trị văn hóa, giá trị bản địa tự nhiên tỉnh An Giang.
– Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của các tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang; Tạo lập, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://sokhcn.angiang.gov.vn/wps/portal/Home#gsc.tab=0 và Công văn: 1_Công văn  Mau PL1 – Phieu de xuat cap tinh; Mau PL2 – Bang tong hop de xuat cap tinh
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

– Thời hạn: trước 09g:00 ngày  01/02/2023

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

                           Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.