Trung tâm KVMN về Giáo Dục PTBV – Đại Học Quốc Tế tổ chức chương trình Hội thảo và tập huấn “Ứng dụng IoT trong giáo dục – Thảo luận và thực hành”

Với mục đích giới thiệu và chia sẻ các tiện tích của công nghệ IoT khi ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời hướng dẫn thực hành xây dựng 1 hệ thống IoT có thể ứng dụng vào Read more

Trung tâm KVMN về Giáo Dục PTBV – Đại Học Quốc Tế phối hợp với Sở KHCN TPHCM tổ chức buổi Hội Thảo “Giáo dục STEM tại TPHCM và vai trò của các bên liên quan”

Với mục tiêu tạo diễn dàn để kết nối các bên liên quan hướng đến xây dựng hệ sinh thái giáo dục STEM, đặc biệt chú trọng vào giáo dục STEM ở bậc phổ thông, Trường Đại học Quốc Tế Read more