Tuần lễ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số – Talkshow Thực phẩm bền vững “FOOD FOR ALL, ALL FOR FOOD”

Talkshow về thực phẩm bền vững thuộc khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đối số 2023, với chủ đề “Food for all, all for food” Ban tổ chức mong muốn gửi đến người tham dự thông Read more