Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh Kon Tum

     Chiều ngày 18/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Kon Tum tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng quy trình bảo quản tươi dược liệu dạng củ (Sâm Ngọc Linh) trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; đề tài do Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, TS. Trần Thị Ngọc Diệp làm chủ nhiệm.

Tham dự Hội đồng đánh giá, nghiệm thu có ông Bùi Thanh Bình – Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng là đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản.

Về phía Cơ quan chủ trì trường Đại học Quốc tế có sự tham dự GS.TS. Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế, PGS.TS. Lê Hồng Phú – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Thành viên đề tài, PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp – Trường Khoa Kỹ thuật Y sinh, Thành viên đề tài, ThS. Trần Thanh Phong, Thành viên đề tài tham dự. 
Mục tiêu của đề tài nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, gia tăng hiệu quả sử dụng và giá trị kinh tế đối với các sản phẩm Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh.
Sau thời gian 29 tháng triển khai thực hiện, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài đã bám sát mục tiêu, nội dung, sản phẩm đề tài, tập trung triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm (xác định các chỉ số thu hoạch, khảo sát nhiệt độ bảo quản tối ưu, ứng dụng công nghệ MAP với màng bao polietylen, khảo sát tính chất hoá lý của các màng bán thấm; triển khai thực nghiệm về quy trình thu hái, vận chuyển và mô hình thực nghiệm xử lý, bảo quản Sâm Ngọc Linh….). Từ  kết quả nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, cơ quan chủ trì đã phối hợp với Sở KH&CN tổ chức 02 hội thảo khoa học để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của đề tài (Bảng hướng dẫn các chỉ số thu hoạch; báo cáo phân tích, đánh giá chất lượng cảm quan, hình thái, màu sắc, hàm lượng chất chống oxy hóa, tỉ lệ hao hụt…; quy trình bảo quản Sâm củ Ngọc Linh).

        Một số hình ảnh buổi báo cáo tổng kết thực hiện đề tài của TS. Trần Thị Ngọc Diệp

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Ngọc Diệp báo cáo kết quả thực hiện đề tài, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá và nêu câu hỏi đối với Chủ nhiệm đề tài về kết quả và các vấn đề liên quan đến đề tài. Đề tài đã thực hiện tốt, đúng và đầy đủ các nội dung theo đúng hợp đồng ký kết với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum như Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; Bảng hướng dẫn các chỉ số thu hoạch sâm (sâm Ngọc Linh 10 năm tuổi); Báo cáo phân tích, đánh giá chất lượng cảm quan, hình thái, màu sắc, hàm lượng chất chống oxy hóa, tỉ lệ hao hụt… ; Quy trình bảo quản Sâm củ Ngọc Linh (thông số nhiệt độ, thông số màng PE; thông số lý, hóa của màng bán thấm, …). Các thành viên hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá kết quả đề tài, kết quả xếp loại đề tài: Đạt yêu cầu.

Qua đó, để hoàn thiện hồ sơ đề tài theo ý kiến từ Hội đồng, Chủ nhiệm đề tài và Nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các thành viên hội đồng, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các sản phẩm của đề tài theo hợp đồng đã ký kết.