Buổi nói chuyện chuyên đề ”Phát triển Bền vững vùng Biển và Hải đảo Việt Nam”

Buổi nói chuyện Chuyên đề ”Phát triển Bền vững vùng Biển và Hải đảo Việt Nam” diễn ra từ 13:30 -15:30 ngày 17 tháng 6 năm 2016 tại Trường Đại học Quốc tế do PGS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, ThS. Trần Duy Minh, Giảng viên Khoa Du Lịch – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh trình bày. Buổi nói chuyện được tổ chức cho đối tượng là cán bộ giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quốc tế.

Buổi nói chuyện giới thiệu tổng quan về các vùng biển và hải đảo Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các khu vực có tiềm năng du lịch.


Diễn giả cung cấp thông tin về tiềm năng du lịch của các vùng biển và hải đảo Việt Nam, đặc biệt là vùng biển và hải đảo học theo 3 260 km chiều dài Bắc Nam của đất nước, bắt đầu từ biển Trà Cổ, Tỉnh Quảng Ninh đến Biển Cà Mau, Tỉnh Kiên Giang. Các diễn giả còn đề cập đến tình hình các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa tại Việt Nam. Song song đó, các diễn giả còn cung cấp thông tin về vấn đề ô nhiễm và phát tán chất ô nhiễm trên biển.