2017 ProSPER.Net Young Researchers’ School: Water Security for Sustainable Development in a Changing Climate

Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học quốc gia và Học viện phát triển bền vững (UNU-IAS) cùng Văn phòng ProSPER.Net đã tổ chức sự kiện ProSPER.Net Young Researchers ‘School (YRS) 2017.Prosper.Net Young Research School 2017 đã tổ chức khóa đào tạo kéo dài 10 ngày cho 20 học viên tiến sĩ từ Úc, Sri Lanka, Trung Quốc, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam cùng với các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh và Philippines. Khóa học bao gồm 7 ngày học và 3 ngày thực địa để nghiên cứu và quan sát chất lượng nước tại các tỉnh ĐBSCL của Việt Nam. Chương trình Prosper.Net Young Research School 2017 do Trường Đại học Quốc tế tổ chức, được Đại học Quốc tế và Đại học Liên Hợp Quốc tài trợ, đã hợp tác với Viện Nghiên cứu Thay đổi Khí hậu – Đại học Cần Thơ, Trung tâm Chỉ đạo Chương trình Quản lý Lũ Lụt thành phố Hồ Chí Minh , Viện nghiên cứu Thuỷ lợi Miền Nam, đã tổ chức cho các thành viên tham dự đi thăm Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, cơ sở hạ tầng phòng chống lụt bão tại TP.HCM và cửa khẩu kiểm soát muối Ba Lai tại tỉnh Bến Tre.


Sự kiện ProSPER.Net Young Researcher’s School 2017 đã cung cấp cho các học viên tiến sĩ cơ hội tham gia vào các vấn đề liên quan đến An ninh nguồn nước có liên hệ mật thiết đến phát triển bền vững, đồng thời phát triển các kỹ năng nghiên cứu và các chiến lược truyền thông và khuyến khích các chuyên gia tương lai làm việc trong cùng lĩnh vực.