Xây dựng hệ thống Viễn y thử nghiệm việc chăm sóc sức khỏe từ xa tại tỉnh Bình Dương

Tháng 2/2017, đề tài “Xây dựng hệ thống Viễn y thử nghiệm việc chăm sóc sức khỏe từ xa tại tỉnh Bình Dương” đã được ký kết giữa trường Đại học Quốc tế và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương với giá trị hợp đồng là 1.704.690.367 VND do GS. TS. Võ Văn Tới làm chủ nhiệm đề tài.

Boad mạch của hệ thống  

Mục tiêu của đề tài:
  • Thiết lập một hệ thống y tế viễn y, bao gồm một hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến không dây tích hợp với một dòng thiết bị viễn y để kết nối người dân tỉnh Bình Dương với các bênh viện tuyến trên nhằm chăm sóc hữu hiệu hơn sức khỏe người dân.
Lợi ích mang lại của đề tài:
  • Về mặt kinh tế, với thành công của việc thiết kế và triển khai thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe từ xa, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp cận với các doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ, thực hiện sản xuất trang thiết bị y tế trong nước, góp phần giải tỏa tình trạng lệ thuộc vào trang thiết bị y tế nhập khẩu, theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ngoài ra, mô hình và sản phẩm của hệ thống viễn y này có thể xuất khẩu sang các nước khác nhất là các nước đang phát triển.
  • Về mặt xã hội và môi trường, hệ thống viễn y không chỉ tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các bệnh viện ở tuyến dưới mà còn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến trên đồng thời giảm thiểu thời gian cũng như tiền bạc cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, hệ thống viễn y này sẽ là phương tiện quý báu để các Bác sĩ tuyến dưới học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời Bác sĩ của Bệnh viện tuyến trên cũng có thể học hỏi từ Bệnh viện nước ngoài. Hệ quả của hai lợi ích nói trên sẽ hiện thực hóa mục tiêu sau cùng của dự án là giảm tải cho Bệnh viện tuyến trên và mở rộng cửa cho giới Y khoa Việt Nam tiếp cận với nền Y học thế giới.
  • Ngoài ra, việc triển khai hệ thống Viễn y thành công và mở rộng sẽ giúp cho việc thanh toán viện phí giữa bệnh nhân, bệnh viện và các công ty bảo hiểm y tế sẽ thuận lợi và minh bạch.