Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Thông Báo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Thông báo số 269/ĐHQG-KHCN của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo số 16/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Sóc Trăng năm 2023 nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 có chất lượng, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) được đề xuất thực hiện năm 2023 sẽ tập trung vào các nội dung thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 (liên quan đến phát triển toàn diện nguồn nhân lực; thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, phát triển kinh tế biển;…):

– Ứng dụng tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Khảo nghiệm, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật giống lúa đặc sản, cây ăn trái có chất lượng cao, tạo ra các sản phẩm nông sản có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh; kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.

– Ứng dụng tiến bộ KH&CN để xây dựng các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; ứng dụng tiến bộ KH&CN để bảo quản, chế biến thủy sản và trái cây là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương. Nghiên cứu thiết lập mô hình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

– Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu, thu gom xử lý chất thải sản xuất, sinh hoạt, chất thải làng nghề; các sản phẩm, công nghiệp phụ trợ.

– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và giải pháp về quy hoạch và quản lý đô thị thông minh (quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, y tế, giáo dục, hệ thống cảnh báo sớm và các lĩnh vực khác), tiện ích đô thị thông minh. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tổng thể về y tế của tỉnh; Sử dụng dữ liệu lớn để phân tích dịch bệnh, phòng chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

 – Hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao các công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; tích hợp công nghệ tự động hóa, công nghệ số và các công nghệ tiên tiến để phát triển các mô hình nuôi trồng và chế biến thủy sản, canh tác lúa đặc sản, cây ăn trái; quản trị doanh nghiệp thông minh, hiện đại. Ứng dụng công nghệ trong kết nối nhà sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu, xây dựng hệ thống sàn nông sản, chuỗi cung ứng (ưu tiên cho doanh nghiệp đầu tư chế biến và bảo quản trái cây, hành tím, củ cải, ớt, sản phẩm thủy sản, lúa gạo, thịt gia súc, gia cầm; sản xuất giống, nuôi thủy sản nước ngọt, tôm nước lợ…).

– Các nhiệm vụ nhằm quản lý, phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; quản lý, phát triển tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm chủ lực, đặc thù, sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; đào tạo, nâng cao năng lực về sở hữu trí tuệ nhằm từng bước hình thành văn hoá sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: và Công văn:https://sokhcn.soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=sokhcn&sid=1285&pageid=31787; 1_Công văn và Biểu mẫu: 2_Mẫu đề xuất

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 20/04/2022

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.