Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2025 và 2026

                                                                                                            THÔNG BÁO

     Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được Thông báo số 441/ĐHQG-KHCN ngày 20 tháng 3 năm 2024  vê việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2025 và năm 2026 và Thông báo số 245/TB-SKHCN ngày 08 tháng 3 năm 2024 về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2025 và 2026. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo mời các Sở, Ngành, Địa phương; các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2025 và 2026 như sau:

Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

1. Lĩnh vực nông nghiệp
– Ứng dụng giải pháp IOP trong canh tác nông nghiệp; Nghiên cứu canh tác nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, kinh tế tuần hoàn gắn với tín chỉ cacbon hướng đến sản suất bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, an toàn môi trường.
– Nghiên cứu, ứng dụng KH&CN nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực của tỉnh: rau, hoa, chè, cà phê, dược liệu, bò sữa, bò thịt, cá nước lạnh, nấm ăn, nấm dược liệu; ứng dụng công nghệ sơ chế, bảo quản, chế biến sau thu hoạch các nông sản chủ lực.
– Nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện tỉnh Lâm Đồng.
– Bảo tồn, di thực và thương mại hóa nguồn gen đặc hữu các loại cây trồng.
– Nghiên cứu xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm nông nghiệp.
– Nghiên cứu đánh giá tác động nhà kính đối với cảnh quan môi trường và hệ sinh thái nông nghiệp.
– Nghiên cứu các biện pháp cải tạo, phục hồi chất lượng đất trong nhà kính đáp ứng yêu cầu sản xuất ngoài trời, sản xuất hữu cơ.
– Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số giống rau hoa phù hợp với sản xuất ngoài trời có hiệu quả kinh tế cao phục vụ vùng rau hoa tỉnh Lâm Đồng.

2. Lĩnh vực công nghiệp

– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ mới trong sản xuất, chế biến sâu, bảo quản sản phẩm… phục vụ sản xuất nông nghiệp.

– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới phục vụ sản xuất các loại vật liệu tiên tiến, vật liệu xây dựng.

– Nghiên cứu công nghệ, thiết bị phục vụ quá trình tái chế, tái sử dụng chất thải trong hoạt động sản xuất của các ngành.

– Giải pháp nâng cao chất lượng, giá trị, xây dựng thương hiệu và năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh hướng đến các thị trường tiềm năng Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, Mỹ, Châu Âu và các nước Trung Đông.

3. Lĩnh vực xã hội nhân văn và quản lý
– Nghiên cứu bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc bản địa của tỉnh.
– Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, mô hình du lịch mới, đặc thù phù hợp với điều kiện và thế mạnh phát triển du lịch của từng địa phương trong tỉnh .

4. Lĩnh vực y dược
– Bảo tồn, di thực và phát triển các loài dược liệu quý hiếm, đặc hữu.- Phát triển Lâm Đồng thành vùng trồng cây dược liệu, chế biến dược phẩm, thực phẩm chức năng.
5. Lĩnh vực môi trường
– Nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu, chế phẩm xử lý môi trường từ nguyên liệu địa phương.
– Ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực thông qua công tác quản lý kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ mới, ứng dụng công nghệ tự động hóa trong hoạt động kinh doanh vận tải.
– Các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và chuyển giao công nghệ xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ: https://skhcn.lamdong.gov.vn/ và Công văn: 245 Thong bao de xuat nhiem vu 2025.2026 – 08.03.2024.signed và Mẫu đề xuất: Mẫu_ đề xuất_2024

 Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vn; ttphong@hcmiu.edu.vn

Thời hạn:

– Đối với đề xuất các nhiệm vụ năm 2025: thời hạn trước 9h00 ngày 20/4/2024.
– Đối với đề xuất các nhiệm vụ năm 2026: thời hạn trước 9h00 ngày 10/12/2024.

– Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036

                           ThS. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79