Phòng thí nghiệm Chế Biến Thực Phẩm

Phòng thí nghiệm Chế Biến Thực Phẩm được đầu tư 2 tỷ đồng với diện tích 90m2  và bắt đầu đưa vào sử dụng  từ năm 2015.

Phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy về các  công nghệ chế biến các sản

phẩm theo quy trình công nghệ tiên tiến. Phòng thí nghiệm Chế Biến Thực Phẩm là nơi dạy thực hành của các môn chuyên

ngành gồm:

  • Công nghệ chế biến lương thực; 
  • Công nghệ Sữa và các sản phẩm sữa; 
  • Công nghệ các sản phẩm thịt-cá; 
  • Công nghệ chế biến Trà – Cà phê – Cacao. 

Ngoài ra phòng thí nghiệm còn phục vụ cho các thí nghiệm nghiên cứu khoa học trong đề tài tốt nghiệp

của sinh viên đại học và sau đại học và trong các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, Bộ, Trường về các

công nghệ tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm mới

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin chi tiết: 

  • Phòng: LA1. 601
  • Quản lý phòng thí nghiệm: Kỹ thuật viên – Trương Ngọc Quỳnh Anh
  • Số điện thoại: (+84) 8 37244270 (ext: 3430)
  • Danh sách thiết bị hiện có tại ptn: Download
spacer