Ninh Thuận- Thông báo vv đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Ninh Thuận năm 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được công văn số 276/ĐHQG-KHCN ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Đại học Quốc gia Tp.HCM về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của ” Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn gen cấp tỉnh thực hiện trong kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025″ và 200/TB-SKHCN của Sở KHCN Ninh Thuận ngày 24 tháng 02 năm 2021 Vv kính mời các tổ chức ,cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021.   

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận định hướng theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Một số hướng ưu tiên tập trung nghiên cứu (chi tiết công văn đính kèm):

  1. Bảo tồn nguồn gen nấm Quế linh chi (Humphreya cndertii) có nguồn gốc từ Vườn Quốc Gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận. 
  2. Bảo tồn nguồn gen cây Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) tại tỉnh Ninh Thuận.
  3. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) hiện có tại các tỉnh Ninh Thuận. 
  4. Khai thác và phát triển nguồn gen mạn kinh (Vitex rotundifolia L.f.) tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc tại Tỉnh Ninh Thuận. 
– Thông báo số 200/TB-KHCN ngày 25/02/2021 vv Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnhNinh Thuận giai đoạn 2021: Đính kèm: 1. Quyết định UBND tỉnh Ninh Thuận2.Thông 182 Sở KHCN Ninh Thuận
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website http://www.ninhthuan.gov.vn/  và tải tại đây.
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về:

TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Thời hạn: trước 09g:00 ngày 01/04/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.