Nghiên cứu sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ lên men tại huyện Đắk Hà – KonTum

Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Kon Tum 
Đơn vị thực hiện đề tài: Trường Đại học Quốc Tế 
Chủ Nhiệm Đề Tài: PGS.TS. Lê Hồng Phú – Khoa Công Nghệ Sinh Học 
ĐT cơ quan: 028-37244270 
Email: lhphu@hcmiu.edu.vn 

Mục tiêu tổng quát:

Nâng cao chất lượng, tăng giá trị sản phẩm cà phê chế biến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể:

+ Tạo ra được sản phẩm cà phê lên men chất lượng cao.

+ Xây dựng và chuyển giao được quy trình sản xuất cà phê bằng công nghệ lên men.