Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang tại Vĩnh Long”

Ngày 20/06/2019, Tại sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra buổi báo cáo: Đề tài “Nghiên cứu chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang Vĩnh Long” do Nhà Giáo Nhân Dân PGS. TS. Hồ Thanh Phong làm chủ nhiệm; Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh trong buổi báo cáo nghiệm thu đề tài

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng cho khoai lang tỉnh Vĩnh Long nhằm giảm tối đa các chi phí phát sinh trên chuỗi liên quan đến việc lưu trữ, bảo quản, vận tải; ổn định đầu ra và giá cả, từ đó, nông dân an tâm sản xuất để đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Theo Báo cáo tổng kết, Đề tài đã đánh giá được hiện trạng sản xuất, tiêu thụ, các kênh phân phối trong và ngoài nước đối với khoai lang trong tỉnh Vĩnh Long; xác định được các tiêu chí chất lượng và xây dựng thành công quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng khoai lang theo yêu cầu; xây dựng mô hình thực nghiệm chuỗi cung ứng khoai lang tỉnh Vĩnh Long; đề xuất giải pháp ngắn hạn và dài hạn cho sản phẩm khoai lang Vĩnh Long một cách chi tiết từ Lãnh đạo UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xác và nông dân…

Nhận xét của Đại diện Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài

Theo đánh giá của Hội đồng: Đề tài đã cơ bản hoàn thành đạt mục tiêu, nội dung và tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt; sản phẩm giao nộp đủ, đạt theo hợp đồng; đề tài đã xây dựng được chuỗi cung ứng khoai lang tỉnh Vĩnh Long cũng như đề xuất nhiều giải pháp một cách chi tiết nhằm góp phần nâng cao giá trị khoai lang…