Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Nghiên cứu xây dựng hệ thống  bố trí mặt bằng nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất quy mô lớn nhỏ.

Tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng.