Hóa sinh Ứng dụng

Xây dựng cơ sơ dữ liệu chi tiết về dược tính của các hợp chất thiên  nhiên từ cây thuốc Việt Nam.

Tập trung nghiên cứu ứng dụng các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học là cơ sở xây dựng dược phẩm chống lại các khối u, điều trị ung thư, tiểu đường.

Nghiên cứu tạo các chế phẩm sinh học, vật liệu sinh học, mỹ phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên.