Giới thiệu chương trình IU-StartUp Demo Day năm 2020

? “IU Startup Demo Day 2020” được tổ chức nhằm tìm kiếm những dự án có tiềm năng. Những dự án này sẽ được nhà trường hỗ trợ phát triển sản phẩm cũng như được đề cử tham gia các cuộc thi khởi nghiệp uy tín trong và ngoài nước, các vòng gọi vốn, tìm kiếm nhà đầu tư.

? Tổng giải thưởng hơn 60 triệu đồng (gồm tiền mặt và gói ươm tạo).

?‍ Đối tượng: Nghiên cứu sinh, Sinh viên năm 2–4, các nhóm có dự án khởi nghiệp.
Tham gia theo nhóm từ 3-5 thành viên, trong đó cho phép tối đa 50% thành viên nhóm là ngoài trường ĐHQT.

?Lộ trình cuộc thi: (từ 18/05 đến 05/07/2020)
– Vòng Sơ khảo (18/5 – 16/6): Thí sinh điền form online, nộp bản kế hoạch theo mẫu. BGK sẽ chấm và chọn ra TOP 8 vào vòng trong;
– TOP 8 (17/6 – 3/7): Các nhóm được Mentoring trong 1 tuần, hoàn thành sản phẩm Demo để trưng bày tại chung kết và Video để bình chọn online;
– Chung kết (5/7): TOP 8 trưng bày sản phẩm Demo, nhận phản hồi từ khán giả và trình bày thuyết phục trước Ban Giám khảo

? CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ: (Đăng ký dự thi từ 18/05/2020 đến 07/06/2020)
Bước 1: Điền form online https://tinyurl.com/DkIUSdd20
Bước 2: Tải Mẫu trình bày dự án (https://tinyurl.com/MtbSdd20) và điền thông tin theo yêu cầu
Bước 3: Nộp bài tới email citt@hcmiu.edu.vn theo hướng dẫn

? Thông tin liên hệ BTC:
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ (CITT)
Email: citt@hcmiu.edu.vn
Hotline: (028) 372244270 – ext: 3949
Fanpage: fb.com/IUStartupDemoDay