Tư Vấn

Tư vấn khởi nghiệp kinh doanh, tư vấn lập kế hoạch kinh doanh là một trong những dịch vụ đang được rất nhiều người quan tâm, bởi đây chính là chìa khóa để hiện thực hóa giấc mơ “ông/bà chủ” của mình. Bạn đang muốn khởi nghiệp kinh doanh, nhưng liệu bạn đã hiểu đúng khởi nghiệp kinh doanh là gì và đâu là đơn vị cung cấp loại hình dịch vụ tư vấn khởi nghiệp kinh doanh, tư vấn lập kế hoạch kinh doanh chuyên nghiệp. Hoặc bạn cũng chính là người khởi nghiệp với ý tưởng kinh doanh tư vấn khởi nghiệp.

Hãy liên hệ Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ để có thể nhận được hỗ trợ và tư vấn nhé: https://citt.hcmiu.edu.vn/lien-he-2/