BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2024

BÁO CÁO ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 2024

Trong những năm gần đây, Việt Nam nổi lên như một ngọn hải đăng trong khu vực về cơ hội đầu tư trong lĩnh vực công nghệ. Nền kinh tế số của chúng ta có tốc độ tăng trưởng cao nhất tại Đông Nam Á trong hai năm liên tiếp vào năm 2022 và 2023. Giữ bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, đổi mới sáng tạo đã trở thành động lực quan trọng cho mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.

Chi tiết báo cáo xem tại đây