BÁO CÁO – ĐẨY MẠNH KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

ĐẨY MẠNH KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Báo cáo này là sản phẩm do chuyên gia của Ngân Hàng Thế Giới và các chuyên gia tư vấn thực hiện. Các kết quả, giải thích và kết luận đưa ra trong báo cáo này không phản ánh quan điểm chính thức của Ngân Hàng Thế Giới, Ban Giám đốc điều hành Ngân Hàng Thế Giới hoặc các Chính phủ mà họ đại diện.

Thông tin chi tiết báo cáo xem tại đây