Bà rịa – Vũng tàu – Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bà rịa – Vũng tàu năm 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được công văn số 04/TB-SKHCN của Sở KHCN Bà rịa – Vũng tàu về việc kính mời các tổ chức ,cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021.     

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà rịa – Vũng tàu định hướng theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Một số hướng đề tài nghiên cứu (chi tiết công văn đính kèm): 

Ưu tiên lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các ngành; Khoa học xã hội nhân văn, khoa học và công nghệ biển, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghiệp và năng lượng, tài nguyên môi trường, nông nghiệp công nghệ cao, giao thông vận tải, xây dựng, y dược , giáo dục và đào tạo nghề, du lịch, quốc phòng an ninh…

– Thông báo số 04/TB-KHCN về việc Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bà rịa – Vũng tàu giai đoạn 2021: Đính kèm: 1.Thông báo đề xuất Bà rịa – Vũng tàu 2021
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website: http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/ và tải tại đây: 2_Mẫu phiếu đễ xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về:

TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Thời hạn: trước 09g:00 ngày 15/05/2020

–          Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                     Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79;