Khởi nghiệp cuối tuần

Tác giả: Marc Nager, Clint Nelsen, Franck Nouyriga

Cuốn sách đưa ra những thực tiễn tốt nhất, những bài học kinh nghiệm và các ví dụ từ những sự kiện Khởi nghiệp cuối tuần. Cuốn sách còn đưa ra những lời khuyên quan trọng để từng bước đưa ý tưởng vào thực hiện, chẳng hạn như:

– Học cách thuyết trình về ý tưởng trong 60 giây;

– Học cách tạo ra sản phẩm khả thi tối thiểu đưa doanh nghiệp tiến tới thị trường nhanh hơn;

– Học cách bước ra khỏi vùng an toàn khi làm việc nhóm;

– Hiểu được kết quả cho các công ty khởi nghiệp khi những doanh nhân và nhà sáng lập bắt đầu làm nhiều hơn, nhanh hơn;

– Thực hiện mô hình kinh doanh khởi nghiệp: lắng nghe, thực hiện và tinh gọn.

Để xem thêm:<Đây>