3B (BICYCLE BETWEEN BUS)

DỰ ÁN KẾT NỐI CÁC TRẠM XE BUS BẰNG DỊCH VỤ XE ĐẠP

 TÓM TẮT DỰ ÁN:

“Bike Link” là môt dự án 3B – Bicycle Between Bus với mong muốn cải thiện việc di chuyển liên quan đến xe bus dựa trên xe đạp.

3B – Bicycle Between Bus! Make your travel easier!

Trường hợp khi bạn cần di chuyển đến một trạm xe bus tương đối xa với vị trí của bạn, Bike Link sẽ giúp bạn tránh khỏi việc đi bộ tốn thời gian hoặc phải nhờ sự giúp đỡ về phương tiện khác như là phải đặt xe với mức giá tương đối cao.

Dịch vụ với 2 chiến lược phục vụ khách hàng bằng xe đạp
– Di chuyển từ 1 địa điểm đến trạm xe bus/ địa điểm khác
– Kết nối giữa 2 tuyến xe bus với nhau

 VIDEO GIỚI THIỆU DỰ ÁN:

 HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

 THÀNH VIÊN DỰ ÁN:

STT

Họ tên

Khoa/Bộ môn

Nhiệm vụ trong dự án

1

Võ Văn Thành Đạt

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Thuyết trình, nội dung, ý tưởng

2

Nguyễn Phước Ngọc

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Nhóm trưởng, nội dung, tạo video

3

Nguyễn Văn Phước

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Tổng hợp, phân tích dữ liệu

4

Nguyễn Vũ Nhật Quang

Công nghệ thông tin

Lập trình ứng dụng, tạo video

5

Nguyễn Đỗ Thanh Thương

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Thiết kế, tổng hợp, biên tập

 NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

         👨‍🎓 PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa – Trưởng BM Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng – Khoa KT&QLCN, Trường ĐH Quốc tế

         👨‍🎓 MSc. Nguyễn Hoàng Huy – Giảng viên Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Trường ĐH Quốc tế

         👨‍🎓 (Anh) Lê Yên Thanh – Founder & CEO của Phenikaa MaaS