Xưởng chế biến Sâm Ngọc Linh

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV LÂM NGHIỆP ĐĂK TÔ

Đại diện: Ông Nguyễn Thành Chung – Giám Đốc

ĐT: 84-60-3831880

Đơn vị tư vấn: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

ĐT: 84-8-37244270

Các nội dung chính

+ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đầu tư xây dựng xưởng chế biến sâm Ngọc Linh với quy mô chế biến 300kg sâm Ngọc Linh để tạo thành phẩm là Củ sâm sấy khô, Trà sâm và Viên ngậm

+ Chọn lựa địa điểm, quy trình, thiết bị cho nhà xưởng;

+ Thiết kế bao bì sản phẩm

+ Thiết kế nhà xưởng và lập dự toán công trình