Xây dựng và quảng bá mô hình du lịch cộng đồng tại làng KonPring và làng Violắk trên địa bàn huyện KonPlong-Kon Tum

Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Ngọc Khương – Trưởng bộ môn Quản trị Nhà Hàng Khách sạn thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Quốc tế.

Kết quả thu được

Mô hình quảng bá du lịch cộng đồng do TS Mai Ngọc Khương và nhóm nghiên cứu của mình sẽ được triển khai ứng dụng ở làng Kon Pring, huyện Kon Plong tỉnh Kon Tum. Đề tài nhận được quan tâm rất lớn, và đánh giá rất cao từ lãnh đạo của địa phương. Lãnh đạo của tỉnh Kon Tum nói chung, và lãnh đạo của huyện Kon Plong nói riêng rất mong muốn có thể vực dậy ngành du lịch nơi đây, góp phần thúc đẩy kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực.

 

Chủ nhiệm đề tài báo cáo nghiệm thu tại KonPlong – Kon Tum

Tham quan nhà người dân tộc và mô hình du lịch trải nghiệm tại KonPlong – Kon Tum