Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống cây hoa lily nhằm sản xuất củ giống thương phẩm tại tỉnh KonTum

Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Kon Tum

Đơn vị thực hiện đề tài: Trường Đại học Quốc Tế

Chủ Nhiệm Đề Tài: PGS.TS Trần Văn Minh – Bộ môn Công Nghệ Sinh Học

ĐT cơ quan: 028-37244270  

Email: drminh.ptntd@yahoo.com

Hợp Đồng có hiệu lực 39 tháng để từ ngày ký hợp đồng, từ tháng 3/2015 đến tháng 6/2018.

Mục tiêu tổng quát: 

Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống hoa lily nhằm chủ động nguồn giống, thay thế dần nguồn giống nhập khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất giống hoa liily trên địa bàn tỉnh KonTum.

Mục tiêu cụ thể:

+ Sán xuất được cây giống hoa lily bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

+ Sản xuất củ giống hoa lily thương phẩm quy mô pilot.

+ Làm chủ được quy trình công nghệ sản xuất giống hoa lily với 2-3 giống……

Củ giống hoa Lily