Thông báo tham gia Chủ nhiệm các đề tài KHCN tỉnh Đăk Nông năm 2020

Ngày 07/06/2019, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ nhận được thông báo về việc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông kính mời các tổ chức ,cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020.

Theo đó, Sở KH&CN tỉnh Đắk Nông có  đã gửi Công văn về chủ trương, định hướng đề tài khoa học công nghệ như trong nội dung công văn đính kèm chi tiết.

Hồ sơ Quý Thầy/Cô đăng ký gồm: 

   –  Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện theo (mẫu 01);

  – Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN của các Sở, ngành, địa phương gồm: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (mẫu 02); Biên bản họp hội đồng KH&CN cấp Sở, ngành, hoặc bản nhận xét của các chuyên gia về đề xuất đặt hàng.  

Kính nhờ Quý Thầy/Cô phổ biến rộng rãi cho đơn vị mình quản lý.

(Để biết thêm chi tiết, Quý thầy cô vui lòng tri cập trang web:  http://skhcn.daknong.gov.vn/ )

Hồ sơ các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu) gửi về Trung tâm ĐMST&CGCN: 

–          Thời hạn: trước 14g:00 ngày 24/06/2019

–          Công văn thông báo, Danh mục nhiệm vụ khoa học, Các biểu mẫu: file đính kèm:TB 322-SKHCN-de xuat dat hang nam 2020, Mau de xuat

–      Liên hệ: TT ĐMST&CGCN, O2.303 – ThS. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79; email: ttphong@hcmiu.edu.vn