Trao đổi hợp tác, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai

Ngày 15/7/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị trao đổi hợp tác các định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh . Ông Cao Tiến Sỹ – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Nai làm chủ trì hội nghị. Đoàn công tác của trường Đại học Quốc tế do PGS.TS Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn.

Ông Cao Tiến Sỹ – Giám đốc Sở phát biểu trao đổi tại hội nghị hợp tác.

PGS.TS. Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu Trưởng trường Đại học Quốc tế phát biểu trao đổi tại hội nghị. 

Tại hội nghị, PGS.TS. Lê Văn Cảnh đã giới thiệu về năng lực, thế mạnh của trường, đặc biệt là các lĩnh vực thế mạnh trong nghiên cứu khoa học. Qua đó, nhà trường cũng mong muốn tìm hiểu nhu cầu về các định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ của tỉnh Đồng Nai để từ đó phối hợp triển khai đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển nền nông nghiệp của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Điều giới thiệu các hướng định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh giai đoạn 2022 – 2025

Về chi tiết nội dung hội nghị, Ông Nguyễn Văn Điều Phó trưởng Phòng Kế hoạch và Tài chính đã trình bày một số định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 và các năm tiếp theo dựa Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các nội dung khoa học và công nghệ trọng tâm đã được Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn; định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022-2025.

PGS.TS. Lê Hồng Phú giới thiệu tổng quan về trường và các đề xuất đặt hàng.

Sau đó, PGS.TS. Lê Hồng Phú đã Đại diện trường Đại học Quốc tế giới thiệu tổng quan về trường như tầm nhìn, đào tạo, nghiên cứu và giới thiệu về 11 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh Đồng Nai. 

Trao đổi thảo luận hợp tác về các định hướng nghiên cứu của trường Đại học Quốc tế và Sở NN&PTNN tỉnh Đồng Nai.

Tiếp theo chương trình hội nghị, thì các thành viên đoàn Đại học Quốc tế đã đại diện cho các nhóm nghiên cứu đã có những trao đổi rất sôi nổi và tâm huyết về các đề xuất và nhận được những góp ý chân thành từ các lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của Sở. 

PGS.TS. Lê Văn Cảnh tặng quà cho Giám đốc Sở NN&PTNN tỉnh Đồng Nai

Cuối cùng kết thúc hội nghị, trường Đại học Quốc tế và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có những trao đổi và đi đến thống nhất các nội dung định hướng hợp tác của hai bên trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.