Trà Vinh – Thông báo vv đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Trà Vinh năm 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được công văn số 64/TB-SKHCN của Sở KHCN Tây Ninh Vv kính mời các tổ chức ,cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ  tỉnh Trà Vinh năm 2021.   

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh định hướng theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Một số hướng ưu tiên tập trung nghiên cứu ( chi tiết công văn đính kèm):

  1. Ứng dụng công nghệ blockchain để quản lý và truy xuất nguồn gốc cho một số cây trồng chủ lực tỉnh Trà Vinh; 
  2. Ứng dụng kỹ thuật sấy bơm nhiệt và chiên chân không trong chế biến một số sản phẩm từ cá đù trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
  3. Nghiên cứu quy trình quản lý bệnh hiệu quả trên mô hình canh tác Thanh long kiểu giàn chữ T (T-bar) tại tỉnh Trà Vinh;
  4. Nghiên cứu phát triển nuôi cá chim vây vàng thương phẩm trong ao đất;
  5. Đánh giá khả năng phát triển của hàu Thái Bình Dương và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm tại vùng cửa sông tỉnh Trà Vinh. 
– Thông báo số 64/TB-KHCN về việc Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021: Đính kèm: 1.Thông báo tuyển chọn khoa học Công nghệ Trà Vinh 2021
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website: https://skhcn.travinh.gov.vn/ và tải tại đây.
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về:

TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Thời hạn: trước 09g:00 ngày 20/03/2020

–          Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79;